Yağmurlama Sulama Sistemleri

Yağmurlama Sulama Sistemleri

Firmamız tarımsal yağmurlama sulama sistemleri konusunda uzman bir kuruluştur.

Tarımsal yağmurlama sulama sistemlerinde en önemli husus sistemin doğru projelendirilmesidir. Amaç tüm yağmurlama başlıklarından aynı zamanda homojen bir yağmurlama şiddetinde uniform bir ıslatma desenini toprağın infiltrasyon hızı ile uyumlu olarak elde edebilmek ve sistemi yönetebilmektir.

Hidrolik hesaplamaların ve dizaynın doğru yapıldığı sistemlerde dahi; hakim rüzgarın yönü ve şiddeti mutlaka en önemsenmesi gereken kriterdir. Çünkü bu faktör sistemin istenen bölgeyi sulayıp sulayamayacağı ile ilgili ciddi bir perspektiften bakmayı gerektirir. Bu amaçla sulama yapılacak alan hakkında en yakın meteoroloji istasyonundan temin edilen uzun yıllar (en az 25 yıl) ortalamaları içerisinde rüzgar hızı ve yönü de mutlaka ilgili hesaplamalara dahil edilerek çözüm önerimiz geliştirilir.

Tarımsal yağmurlama sulama hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen ziyaretçilerimizin yapmayı düşündükleri işle ilgili özet bilgiyi firmamıza ulaştırmaları durumunda daha ayrıntılı ve bölgeye özel önerilerimizi sunabilmekteyiz.