Torf, Toprak ve Bahçe Malzemeleri

Torf, Toprak ve Bahçe Malzemeleri

Bahçe Toprağı, bahçelerde rulo çim, tarım vb. yapılırken kullanılan topraklardır. Bu tip topraklar kullanılırken; yanmış çiftlik ve hayvan gübresi ile toprağın karıştırılarak kullanılması istenir. Humus ve besin değeri bakımından zengin, su tutma kapasitesinde orta dereceye sahip olan topraklardır.

Toprak çeşitlerinden en ideal olanı ve en çok tercih edileni; ihtiyacı kadar suyu alıp fazla olanı dışarı atan topraktır. Ayrıca toprak bitkinin yaşaması için gerekli olan besin maddesini de sağlamalıdır.

Her bitki farklı topraklarda yaşar. Bazı bitkiler toprağın zengin bir karışımdan oluşmasını isterken bazıları ise organik madde bakımından en fakir topraklarda bile hayat bulur. Normal bir toprak karışımı oluşturulmak istenirse; ufak taşlar, su tutucular,toprak düzenleyici maddeler, torf, gübre ve bahçe toprağı kullanılması idealdir. Bahçe toprağı olmazsa olmaz da denilebilir.

Peki, bahçe toprağı nedir ve içeriğinde ne bulunur? Bahçe toprağını diğer topraklardan ayıran özellik nedir? Bir kere her toprak bahçe toprağıdır diyemeyiz. Bitkileri yetiştirmek için kullandığımız bu bahçe toprağının ilk olarak organik maddelerce ve mineralce zengin olması gerekir ki toprakta bitki yetiştirebilelim. Aynı zamanda bahçe toprağı sert değil yumuşak olmalıdır. Sulandığı zaman sertleşmemeli yumuşaklığını koruyabilmelidir. Bahçe toprağına yetiştirilmek üzere dikilen bitki ne olursa olsun ihtiyacı olan her türlü organik maddeyi ve minerali topraktan alabilmelidir. İnşaat yapılırken toprağın üst kısmının belirli derinliklerinin altında meydana gelen ve bulunan topraklara bahçe toprağıdır diyemeyiz. Bu toprakları bitki yetiştirmek için kullanamayabiliriz. Çünkü toprakta bitki için gerekli mineral bulunmamaktadır.