Çorlu Otomatik Bahçe Sulama Sistemleri

Belli bir elektronik zamanlayıcı yardımı ile bitkilerin ihtiyaç duydukları suyu, zamanında, belli bir zaman aralığında ve belli miktarlarda almasını sağlayan siteme otomatik sulama sistemi diyoruz. Bu sistemde bitkinin gerçek ihtiyacı kadar su verilmiş olur. Bitkilerde sulamadan kaynaklanabilecek zararların önüne geçilmiş olur.
Çorlu Otomatik Bahçe Sulama Sistemleri
Artık modern bahçecilikte sulama tamamen otomatik sistemlerle yapılmaktadır. Damlama ve yağmurlama sulama şeklinde uygulanır. Yüzey alanların spreylemesi şeklinde yapılan yağmurlama sulama fıskiye başlıklar yardımı ile yapılmaktadır. Basınç kaynağına ve alanın büyüklüğüne göre değişen yağmurlama sulama yöntemi peyzaj alanlarında daha çok çim alanların sulanmasında kullanılır.

Damlama sulama yöntemi damlama boruları yardımı ile suyun direk ihtiyaç duyulan kök bölgesine verilmesini sağlar. Bu sayede beklenen maksimum fayda elde edilir. Buharlaşma daha az olur. Bitki daha fazla suyu daha düzenli bir şekilde almış olur. Yine damlama yönteminde de basınç kaynağı damlama çapı hat uzunluğu sulanacak alanın büyüklüğünde etkili olur. Peyzajda damlama yöntemi genelde tekli bitki yetiştiriciliğinde, fidan, ağaç, çiçek ve süs çalılarının yetiştirilmesinde kullanılır. Birçok hastalığın önüne geçmek için ideal bir sulama yöntemidir. Seralarda kolayca uygulanabilir.