Damla Sulama Sistemleri

Damla Sulama Sistemleri

Tarım yapılan her alanda suyun verimli kullanılabilmesi ve periyodik olarak süreklilik sağlanması adına farklı sistemler kullanılabiliyor. Bunlar arasında sunduğumuz en avantajlı sistemler arasında Tekirdağ damla sulama çalışmalarımız yer alıyor. Bu sistemleri kullanabilmek için yağmurlama, yassı damlama, yuvarlak damlama, damla sulama boruları kullanmaktayız. Tarımsal sulama kategorisinde bitki gelişimi için bu sistem oldukça verimli olmaktadır. Çünkü hazırladığımız boru sistemleri içerisinde yan boru üzerine ve için yerleştirilen ek borularla taşınan su damlatıcı olarak kullanılan özel araçlarla bitkinin kök bölgesine damla olarak ulaşmaktadır.  Kurduğumuz bu sistemlerdeki temel amaç bitkinin aşırı bir isteği oluşmadan önce su ve besin ihtiyacının karşılanmasıdır.

Damla sulama sistemi avantajları
  • Rüzgâr hızına bağlı kalmaksızın gün içinde herhangi bir saatte sulama imkânı sağlar.
  • Az su uygulamalarıyla bitkide stres yaratmadan yetiştiriciliğe olanak sağlar.
  • Düşük basınçlarda sulama imkânı sağlandığından dolayı enerji gereksinimi azdır.
  • Üründe önemli oranda kalite ve verim artışı sağlar (%20–90).
  • Mahsul 2–3 hafta erken olgunlaşır.
  • Kültürel işlemler daha kolay yapılır. İşgücü gereksinimi azalır.
  • Yüzey akışı ve buharlaşma ile su kaybı çok az olup, %50 su tasarrufu sağlar.
  • Sulama ile birlikte gübreleme ve ilaçlama yapılarak, etkinlikleri de artmaktadır. Sulandırılmış gübre eriyiği kullanıldığından, köklerin yanma sorunu da yoktur.
  • İyi bir toprak havalanmasını sağlar.
  • Tüm alanın ıslatılması söz konusu olmadığından dolayı, hastalık ve yabancı ot gelişimini en aza indirir. Çapalama işçiliği de düşüktür.