Rulo Çim Uygulamaları

Rulo Çim Uygulamaları

Peyzaj uygulamalarının vazgeçilmez unsuru olan Rulo Çim, birkaç saat içerisinde toprak bir alanı kusursuz güzellikte doğal yeşil çim alana dönüştürür. Uygulanan yerin değerini artırır. Çimin kalitesine göre bünyesinde yabancı otlar barındırmaz.

Rulo çim uygulaması, çimin gelişmesi için gerekli süreyi ortadan kaldırır ve zamandan kazandırır. Güçlü kök yapısı ve yoğun dokusu ile sağlıklı, yetişmiş bir çimdir. Tutmama riski hiç yoktur. Ayrıca bakımı çok kolaydır. Olgunlaşmış çim özel bir makine ile ince bir kalıp olarak kesilir ve rulo yapılarak istenilen toprak zemin üzerine halı serilir gibi döşenir.

Rulo çim yapılacak alana uygun toprak karışımının serilmesinin ardından toprak tesviyesi; uygulaması bitmiş ruloların zemin katları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Toprak serimi sonrasında çökme ve oturmaları önlemek amacıyla alanda silindirleme işlemi yapılmalıdır. Uygulama alanlarında yapısal işlemlerin tamamen bitmiş olması toprak üzerinde kalan her türlü malzeme ve atığın uzaklaştırılması gerekir. Hazır çim sahanıza gelmeden önce tüm detayların tamamlanmış olması ve ürünün bekletilmeden serilmesi önemlidir. Peyzaj çalışmaları kapsamında uygulanan drenaj sistemi, sulama sistemi, yapısal peyzaj, toprak serimi, tesviyesi ve bitkisel peyzaj çalışmalarının ardından hazır çim uygulaması ile alanın peyzajı tamamlanmış olur.